Vitajte v poľnohospodárskom družstve Veľké Uhercepdpvu@pdpvu.sk  038 7486 230 | 

Rastlinná výroba

rastlinna

Kontakty

Ing. Ján Kaniansky
Hlavný agronóm PDP Veľké Uherce

mobil: +421 905 536 172
fax:038/7486 267
e-mail: marketing@pdpvu.sk

Ing. Jozef Miške
Agronóm

mobil: +421 903 900 601

Na ornej pôde sa pestujú tržné plodiny, zastúpené sú57%výmery (obilniny, olejniny, okopaniny, kuk. zrno) a43 %výmery ornej pôdy zastupujú krmoviny (lucerna, lucerno - trávne miešanky, hrachy na siláž, kukurica na siláž, kuk. na zrno, kukurica na CCM, trávy – mätonohy, kŕmna pšenica, kŕmny jačmeň.)

Typ plodinyRozloha% zastúpenie v oseve
obilniny (oz. pšenica, jar. jačmeň, oz.jač )1207,73 ha44,74 %
olejniny (ozimná repka)294,75 ha10,92%
okopaniny (cukrová repa)214,96 ha7,96%
kukurica silážna a zrnová470,04 ha17,41%
VRK (lucerna, lucernotrávne mieš.,trávy)468,91 ha17,37%
strukovinovo-obilné miešanky42,78 ha1,60%

    Rastlinná výroba z celkovej výmery ozimnej pšenice pestuje 50 % na potravinárske účely, druhá polovica slúži k naplneniu kŕmnych fondov pre výrobňu vlastných kŕmnych zmesí. Priemerná dosiahnutá úroda za posledných 6 rokov je 5,6 t/ha.

    Jarný jačmeň je pestovaný na sladovnícke a kŕmne účely. Priemerná dosiahnutá úroda za posledných 6 rokov je 4.57t/ha.

    Z olejnín sa pestuje kapusta repková pravá, dosiahnutá priemerná úroda za posledných 6 rokov je 3,5 t/ ha.

    Veľkú tradíciu má vo Veľkých Uherciach pestovanie cukrovej repy. Priemerná úroda za posledných 6 rokov 56 t/ ha v čistom stave po orezaní s priemernou cukornatosťou 16%.

    PDP Veľké Uherce obhospodaruje 2 963 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 2 735 ornej.

Je zameraná na:

  • produkciu obilovín, olejnín, cukrovej repy, VRK – lucerny a ďatelinotrávne miešanky
  • ovocný sad, v ktorom sú jablone, slivky, marhule, čerešne, maliny
Pestovateľské plochyRozloha v ha
Ozimná pšenica733,92
Ozimná repka168,79
Jarný jačmeň598,09
Cukrová repa205,77
Lucerka316,52
Trávy204,00
Slnečnica56,90
44,00
Spolu2774,07


Typ pôdyRozloha v ha
Výmera poľnohospodárskej pôdy:2 996,15
orná pôda2 724,82
trvalé trávne porasty227,00
44,33
Z poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve PDP76,25
Vlastníctvo pozemkov v hospodárskych dvoroch15,26
hosp. dvor Žabokreky9,40
hosp. dvor Malé Kršteňany5,45
hosp. dvor Veľké Uherce1,32
Pôdne typy:41,5 % hnedozem
6,5% rendzina
43,0% flurizem
9,0% kambizem
Pôdne druhy:64 % stredne ťažké pôdy
36 % ťažké pôdy

Vovýrobe krmovínna ornej pôde sa rastlinná výroba špecializuje na senážovanie VRK technológiou tzv. rukávcových vakov. Touto technológiou sa okrem lucerny spracúva časť kukurice na siláž, kukurica na CCM a cukrovarnícke rezky.

HORE